تاریخچه داچیا

تاریخچه لوگان

خودرو داچيا لوگان محصول مشترك شركت خودرو سازي فرانسوي رنو و شركت تابع آن (داچيا روماني) مي باشد. اين خودرو در كارخانه اتومبيل سازي ميوني روماني، كلمبيا، روسيه، مراكش، ايران، هند و آفريقاي جنوبي توليد ميشود. اين خودرو همچنين با نام هاي رنو لوگان – نيسان آپيرو و رنو تندر90 بسته به محل عرضه آن ناميده ميشود. لوگان محصول نهايي پروژه X90 كه در سال 1999 و بعد از خريداري داچيا توسط رنو در سال 1998 ميباشد. ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه به همراهي لوئيس شوايتزر در ديدار از روسيه مطلع گرديد كه در نمايندگي هاي مشترك لادا و رنو خودرو هاي لادا باقيمت 6000 يورو به راحتي فروخته مي شوند در حاليكه ماشين هاي 12000 يورويي رنو در نمايشگاه ها باقي مي مانند. لوئيس شوايتزر با ديدن خودرو هاي قديمي متوجه شد توقف پيشرفتهاي تكنيكي در اين خودروها قابل قبول نيست و بايد خودرو مناسبی با قيمت 6000 يورو ساخت او قيمت خودرو را به 5000 يورو كاهش داده ، سپس ليست مشخصات خودرو را كه شامل سه عبارت بود تهيه كرد :مدرن، قابل قبول و از نظر اقتصادي قابل خريد و سپس اضافه كرد كه هر چيز قابل مذاكره و خريد مي باشد. 129819228668551250 بهر حال ارزان ترين مدل خودرو قيمتي در حدود 6000 يورو داشت و تا 10700 يورو افزايش مي يابد كه بستگي به لوازم اضافي و همچنين حقوق و عوارض گمركي (مدل ابتدايي براي اروپاي غربي كه لوگوي داچيا دارد ولي در نمايندگي هاي فروش رنو فروخته ميشود تا حدي گرانتر است). از آنحايي كه اين خودرو از ابتدا بعنوان يك خودروي ارزان طراحي شده داراي ويژگي هاي ساده زيادي بوده كه قيمت خودرو را پايين نگاه ميدارد. اين خودرو ماشين هاي قديمي در خط توليد را از رده خاج كرده است. خودروهايي نظير داچيا 1310 روماني كه از طرح اصلي رنو 12 مي باشد. اين خودرو بطور رسمي در سال 2004 توليد گرديد. رنو از ابتدا هيچ طرحي براي فروش لوگان در اروپاي غربي نداشت اما مدل گرانتر خود را در سال 2005 باقيمتي حدود 7000 يورو به اروپاي غربي صادر كرد. اين يك موفقيت غير قابل پيش بيني بود چراكه مردم خودرويي ميخواستند كه ارزان و بدون دكوراسيون باشد و همچنين بتوانند به راحتي از پس تعميرات آن برآيند. رنو در سال 2007 در هند با همكاري شرکت ماهيندرا كه به رنو كمك كرد تا هزينه آن را 15 درصد كاهش دهد توليد شد. هندوستان اولين بازار فرمان سمت راست براي لوگان بود. اين يك موفقيت چشمگير و بعنوان بهترين خودرو فروخته شده در بازار در كلاس خود بود.