قیمت خودرو

آخرین قیمت مدلهای پارس خودرو

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیمدل خودرو
32,500,00031,550,000تندر L90 لوگان E1
37,000,00035,505,000تندر L90 لوگان E2
__ __تندر E2 یک ایربگ
__ __پارس تندر SR
__ __رنو مگان 1600فول
__ __رنو مگان 2000 دنده ای
88,000,00074,400,000رنو مگان 2000 اتومات
__رنو مگان 2000 فول آپشن

قیمت پورشه – معین موتورز-19 اردیبهشت ماه 1392

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیمدل خودرو
370,000,000پورشه باکستر
340,000,000پورشه کایمن
920,000,000پورشه 911 کاررا S
610,000,000پورشه پانامرا
940,000,0004Sتوربو پانامرا
610,000,000پورشه کاین
750,000,000پورشه کاین S
1,020,000,000پورشه کاین توربو S