صنعت خودروسازي ایران

صنعت خودروسازي ایران

خبرگزاري فارس:اولين اتومبيل سواري كه وارد ايران شد يك اتومبيل فورد بود كه در اوايل قرن بيستم به‌دستور مظفرالدين شاه قاجار از كشور بلژيك خريداري شد. اين اتومبيل كه دود زيادي از آن خارج مي‌شد به <كالسكه دودي> معروف بود. ادامه‌ی خواندن