صنعت خودروسازي ایران

صنعت خودروسازی ایران

خبرگزاری فارس:اولین اتومبیل سواری که وارد ایران شد یک اتومبیل فورد بود که در اوایل قرن بیستم به‌دستور مظفرالدین شاه قاجار از کشور بلژیک خریداری شد. این اتومبیل که دود زیادی از آن خارج می‌شد به <کالسکه دودی> معروف بود. ادامه‌ی خواندن