محصولات رنو در ایران

مشخصات فنی لاگونا کوپه

New Laguna Coupé 2.0 205 Turbo New Laguna Coupé GT 3.5 V6 Auto
V6 Auto 3.5Turbo 205 2.0options
ايروديناميک
0.3070.307ضريب کشش / مساحت
نوع بدنه
کوپهکوپهکلاس بدنه
22تعداد دربها
ترمز
DV320/28DV 296ديسک ترمز جلو
DP 300/11DP 300ديسک ترمز عقب
حجم
6666حجم باک (ليتر)
ابعاذ
26932693فاصله دو محور
46434643طول خودرو
10221022فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
928928فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
18281828عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
ncncارتفاع با احتساب درب عقب در حالت با
120120فاصله کف خودرو تا زمين
ncncعرض داخل کابين (جلو)
ncncعرض داخل کابين (عقب)
ncncماکزيمم عرض بار قابل حمل
ncncعرض صندوق عقب
ncncارتفاع صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده اتوماتیکجعبه دنده دستینوع جعبه دنده
66تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro4Euro 4استاندارد آلايندگي
بنزين بدون سرببنزين بدون سربنوع سوخت
34981998حجم موتور
چند نقطه ايچند نقطه اينوع سوخت رساني
330300حداکثر گشتاور - نيوتن متر
64تعداد سيلندر
2416تعداد سوپاپ
خیرخیرفيلتر ذرات
V4Y 713F4R 800نوع موتور
240(175)250(150)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
Renault eco²
مصرف سوخت
238194گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
28.2(10.10)34.4(8.2)مصرف سوخت ترکيبي (ليتر / صد کيلومتر)
38.2(7.4)43.5(6.5)خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
18.8(15.0)24.6(11.5)داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
7.47.8شتاب صفر تا صد
152(245)147(236)حداکثر سرعت
صندليها
44تعداد صندليها
1613کلاس بيمه اروپايي
فرمان
10.10/10.6011.6/11.84قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخهاي متحرکچرخهاي متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 18 225/45R 15 225/45سايز
وزن
19521923وزن ناخالص خودرو
15221428وزن بدون سرنشين
335387حداکثر وزن قابل حمل ( با راننده)
650650حداکثر وزن بکسل شونده

مشخصات فنی مگان 2000

   
Mégane 2.0 BVAOptions
نوع بدنه
Sedanکلاس بدنه
4تعداد دربها
ترمز
280ديسک ترمز جلو
-ديسک ترمز عقب
حجم
60حجم باک (ليتر)
ابعاد
2686فاصله دو محور
4498طول خودرو
842فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
970فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2026عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
1460ارتفاع خودرو بدون بار
120فاصله کف خودرو تا زمين
1482عرض داخل کابين (جلو)
1456عرض داخل کابين (عقب)
880ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1160عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستينوع جعبه دنده
4تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سربنوع سوخت
2000حجم موتور
چند نقطه اینوع سوخت رساني
3750*191حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
خيرفيلتر ذرات
F4Rنوع موتور
136(98.5/5500)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
-Renault eco²
مصرف سوخت
201گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
6.5خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
11.8داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
11.1شتاب صفر تا صد
195حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
فرمان
10.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 16 205/55سايز
وزن
1840وزن ناخالص خودرو
1290وزن بدون سرنشين
650حداکثر وزن بکسل شونده

مشخصات فنی مگان 1600

 
Mégane 1.6 BVMOptions
نوع بدنه
Sedanکلاس بدنه
4تعداد دربها
ترمز
280ديسک ترمز جلو
240ديسک ترمز عقب
حجم
60حجم باک (ليتر)
ابعاد
2686فاصله دو محور
4498طول خودرو
842فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
970فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2028عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
1460ارتفاع خودرو بدون بار
120فاصله کف خودرو تا زمين
1482عرض داخل کابين (جلو)
1456عرض داخل کابين (عقب)
880ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1028عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستينوع جعبه دنده
5تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سربنوع سوخت
1598حجم موتور
چند نقطه اینوع سوخت رساني
3750×140حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
خيرفيلتر ذرات
K4M 690نوع موتور
115(82/6000)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
-Renault eco²
مصرف سوخت
164گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
6.9خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
9.1داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
10.9شتاب صفر تا صد
192حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
فرمان
10.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 16 205/65سايز
وزن
1840وزن ناخالص خودرو
1290وزن بدون سرنشين

مشخصات فنی کلئوس

Full TR25 16V

Full TR25 16Voptions
ايروديناميک
0.725ضريب کشش / مساحت
نوع بدنه
5کلاس بدنه
5تعداد دربها
ترمز
DV 320ديسک ترمز جلو
DP 292ديسک ترمز عقب
حجم
65حجم باک (ليتر)
ابعاذ
2575فاصله دو محور
3986طول خودرو
805فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
606فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2025عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
2003ارتفاع با احتساب درب عقب در حالت با
120فاصله کف خودرو تا زمين
1400عرض داخل کابين (جلو)
1394عرض داخل کابين (عقب)
894ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1028عرض صندوق عقب
652ارتفاع صندوق عقب
جعبه دنده
CVTنوع جعبه دنده
6تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 4استاندارد آلايندگي
بنزيننوع سوخت
2488حجم موتور
چند نقطه اينوع سوخت رساني
226حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
بلهفيلتر ذرات
TR25نوع موتور
(78) 105حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
Renault eco²
مصرف سوخت
223گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
9.9مصرف سوخت ترکيبي (ليتر / صد کيلومتر)
8خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
12داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
9.3شتاب صفر تا صد
194حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
6کلاس بيمه اروپايي
فرمان
11.3قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
4*4چرخهاي متحرک
تايرها
94Hسايز

لتیتود

رنو لتیتود (Renault Latitude) لتیتود جزو خودروهای سدان ۴ در، در کلاس خودروهای خانواده ی بزرگ محسوب می شه که با نام های Renault Samsung SM5 و Renault Safrane هم وارد بازار شده. طول، عرض و ارتفاع این خودرو به ترتیب ۴,۸۹۷، ۱,۸۳۲ و ۱,۴۸۳ میلیمتر است. این اتومبیل ۱۵۵۰ کیلوگرمی از یک پیشرانه ی ۲ لیتری ۱۶ سوپاپه با حداکثر توان ۱۴۰ اسب بخار در دور ۶۰۰۰rpm تشکیل شده است. طراحی وقتی برای اولین بار به رنو لتیتود نگاه می کنید ممکن است کمی جا بخورید چرا که لتیتود بر خلاف آنچه که انتظار میرود طرح منحصر به فردی را مقابل چشمان شما نخواهد آورد، مطمئنا شما هم طرحهایی مشابه به لتیتود را دیده اید. در واقع می توان طراحی لتیتود را اینگونه تفسیر کرد ” طرحی با فرم های قدیمی که با خطوط و چینشی مدرن احیا شده است”. این خودرو در نگاه اول نه تنها زیبا نیست بلکه ممکن حتی در نظر شما زشت هم جلوه کند اما با شک نکنید با گذشت زمان نظر شما نیز تغییر خواهد کرد. مشخصات فنی لتیتود در ایران به یک پیشرانه ۶ سیلندر با آرایش خورجینی مجهز شده که دارای ۲۴ بوده و قادر به تولید نیرویی معادل ۲۴۱ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه است. نهایت گشتاور تولید این پیشرانه به ۳۳۰ نیوتن متر در ۴۲۰۰ دور در دقیقه می رسد. لتیتود در بهترین حالت می تواند طی مدت ۸.۴ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر برسد و در نهایت عدد ۲۳۴ را روی صفحه سرعت سنج خود به نمایش بگذارد. مصرف لتیتود در سیکل های شهری، جاده و ترکیبی به ترتیب معادل ۱۵.۸،۷.۶ و ۹.۹ لیتر اعلام شده است. لتیتود در هر چهار چرخ خود از ترمز های دیسکی بهره می برد که به سیستم های ABS، EBA، EBDو ESP مجهز شده است. این خودرو توانسته با شش کیسه ایمنی هوا هر ۵ ستاره ممکن از موسسه تست تصادف یورو ان کاپ را دریافت کند. امکانات رفاهی لتیتود نگین خودرو به صورت فول آپشن به بازار ارائه خواهد شد. برخی از امکانات این خودرو عبارتند از: سیستم تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک و تنظیم سه ناحیه ای درجه حرارت، خوشبو کننده هوا، سیستم صوتی با پخش CD,Mp۳ و ورودی های iPod و USB، اکولایزر، چنجر با خشاب شش تایی، آمپلی فایر ،صندلی های برقی مجهز به گرمکن و حافظه یکپارچه با فرمان و آینه ها، آینه ها با قابلیت تنظیم برقی مجهز به گرمکن، سنسور باران، کروز کنترل، سانروف و سقف پانورامیک و چراغ های جلو با قابلیت روشن وخاموش شدن اتوماتیک . لتیتود در ایران این خودرو در ایران با گارنتی ۳۶ ماهه یا ۶۰ هزار کیلومتر عرضه می شود و با خودرو هایی نظیر تویوتا آریون , هیوندای آزرا , کیا اپیتمای ۲۰۱۱ و سوناتا ۲۰۱۱ به رقابت خواهد پرداخت . نگین خودرو قیمتی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان برای این خودرو در نظر گرفته است.

مشخصات فنی تندر90

   
E0ACSP (STDE1CPSP (DLX)E2LP (SLX)Options
نوع بدنه
SedanSedanSedanکلاس بدنه
444تعداد دربها
ترمز
259259259ديسک ترمز جلو
254254254ديسک ترمز عقب
حجم
505050حجم باک (ليتر)
ابعاد
263026302630فاصله دو محور
425042504250طول خودرو
777777777فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
843843843فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
197519751975عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
152515251525ارتفاع خودرو بدون بار
155155155فاصله کف خودرو تا زمين
141814181418عرض داخل کابين (جلو)
142814281428عرض داخل کابين (عقب)
941941941ماکزيمم عرض بار قابل حمل
112711271127عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستيجعبه دنده دستيجعبه دنده دستينوع جعبه دنده
555تعداد دنده ها (جلو)
4 سیلندر- خطی K4M 4 سیلندر- خطی K4M 4 سیلندر- خطی K4Mموتور
Euro 3Euro 3Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سرببنزين بدن سرببنزين بدن سربنوع سوخت
159815981598حجم موتور
MPIMPIMPIنوع سوخت رساني
3750×1403750×1403750×140حداکثر گشتاور - نيوتن متر
444تعداد سيلندر
161616تعداد سوپاپ
خيرخيرخيرفيلتر ذرات
K4M 690K4M 690K4M 690نوع موتور
(76/5750) 105(76/5750) 105(76/5750) 105حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
- - -Renault eco²
مصرف سوخت
143×4143×4143×4گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
666خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
7.387.387.38داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
10.210.210.2شتاب صفر تا صد
175175175حداکثر سرعت
صندليها
555تعداد صندليها
فرمان
10.510.510.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخ جلو متحرکچرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 15 185/65R 15 185/65R 15 185/65سايز
وزن
160016001600وزن ناخالص خودرو
107510951115وزن بدون سرنشين