رنو در ایران

رنو در ایران

رنو در ایران اسناد تأسيس رنو پارس به تاريخ 16 مارس 2004 توسط رياست هيئت عامل و مديرعامل رنو، رياست هيئت عامل و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو و مديرعامل گروه صنعتي سايپا به امضاء رسيدند. از اين تاريخ، فعاليت رنو پارس بعنوان يک شرکت جوينت ونچر که مسئوليت هماهنگي همکاري ميان رنو و صنعت خودروسازي ايران را به عهده دارد، آغاز گرديد. ادامه‌ی خواندن