مگان2000

مشخصات فنی مگان 2000

   
Mégane 2.0 BVAOptions
نوع بدنه
Sedanکلاس بدنه
4تعداد دربها
ترمز
280ديسک ترمز جلو
-ديسک ترمز عقب
حجم
60حجم باک (ليتر)
ابعاد
2686فاصله دو محور
4498طول خودرو
842فاصله مرکز چرخ جلو تا سپر جلو
970فاصله مرکز چرخ عقب تا سپر عقب
2026عرض خودرو با احتساب آئينه هاي جانبي
1460ارتفاع خودرو بدون بار
120فاصله کف خودرو تا زمين
1482عرض داخل کابين (جلو)
1456عرض داخل کابين (عقب)
880ماکزيمم عرض بار قابل حمل
1160عرض صندوق عقب
جعبه دنده
جعبه دنده دستينوع جعبه دنده
4تعداد دنده ها (جلو)
موتور
Euro 3استاندارد آلايندگي
بنزين بدن سربنوع سوخت
2000حجم موتور
چند نقطه اینوع سوخت رساني
3750*191حداکثر گشتاور - نيوتن متر
4تعداد سيلندر
16تعداد سوپاپ
خيرفيلتر ذرات
F4Rنوع موتور
136(98.5/5500)حداکثر قدرت - اسب بخار
اطلاعات زيست محيطي
-Renault eco²
مصرف سوخت
201گاز کربنيک در هر کيلومتر ( بر حسب گرم)
6.5خارج شهر (ليتر / صد کيلومتر)
11.8داخل شهر (ليتر / صد کيلومتر)
عملکرد
11.1شتاب صفر تا صد
195حداکثر سرعت
صندليها
5تعداد صندليها
فرمان
10.5قطر دايره گردش در جا(متر)
انتقال قدرت
چرخ جلو متحرکچرخهاي متحرک
تايرها
R 16 205/55سايز
وزن
1840وزن ناخالص خودرو
1290وزن بدون سرنشين
650حداکثر وزن بکسل شونده